Styrelsen

Brf Lergöken

Styrelsen

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst tre ledamöter och sammanträder ca en gång per månad. Varje år har föreningen en årsstämma där de boende i fastigheten har möjlighet att inkomma med förslag/motioner kring vad styrelsen ska fokusera på under kommande verksamhetsår. Om det skett några förändringar i styrelsen ska nya representanter röstas fram och inkomna motioner beslutas om. Information om kommande årsstämma ska skickas ut minst två veckor innan planerat datum.


Det här gör styrelsen:


Sköter all kommunikation med teknisk- och ekonomisk förvaltning, samt beslutar i frågor  gällande dessa.

Besvarar frågor från boende utifrån föreningens stadgar.

För medlems- och lägenhets- förteckning.

Bedömer och beslutar kring frågor om andrahandsuthyrning.

Attesterar alla fakturor.

Ansvarar för bedömning av fastigheternas underhållsbehov.

Ansvarar för renovering av fastigheten.

Ansvarar för underhåll av föreningens hyreslägenheter, samt lokaler.

Fastställer eventuella avgiftshöjningar/minskningar.

Sköter prövning av medlemskap i föreningen.

Har det yttersta ekonomiska ansvaret.

Ansvarar för driften av föreningens hemsida.

Ansvarar för alla avtal rörande tjänster, såsom för snöröjning, sophantering, städning, internet etc.

Söker kontinuerligt efter bästa möjliga alternativ för oss boende.