Vindsförråd

Brf Lergöken

Vindsförråd


Till varje lägenhet hör ett vindsförråd som är numrerat med lägenhetsnumret.


Det är upp till dig som bostadsrättsinnehavare att låsa in dina tillhörigheter i ditt förråd för att förhindra stöld och brand.


Det är inte i tillåtet att utföra arbeten på vinden t.ex. måla eller snickra. Förvara inte några tillhörigheter (t.ex. möbler) i gemensamma utrymmena, eftersom dessa är utrymningsvägar.


Tänk på att det är lyhört i fastigheten. Det skall vara låg ljudnivå på vinden alla dagar mellan kl 22-08 enligt våra trivselregler.