Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Brf Lergöken

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Andrahandsuthyrning kräver styrelsens tillstånd! Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras skriftligen på fastställd blankett, finns på Riksbyggen.se. Läs mer på Riksbyggen


Beslut om uthyrning i andra hand och för hur lång tid tillståndet gäller fattas vid ett styrelsemöte som normalt hålls en gång per månad (med undantag för juni/juli). Finns felaktigheter i ansökan skickas ansökan tillbaka till medlem utan beslut, ärendet tas upp igen vid nästkommande styrelsemöte efter att korrekt ifylld ansökan inkommit.


Tänk på att lämna in din ansökan i god tid! Styrelsens rekomendation ca 4 månader innan tillståndet löper ut.

Styrelsen lämnar sedan skriftligt besked om din ansökan har beviljats eller inte.


Följande brukar betraktas som skäl för att hyra ut sin bostad i andra hand:

- Arbete eller studier på annan ort.

- ”Provsambo” under en begränsad tid.

- Sjukhusvistelse.

- Fängelsevistelse.

- Föräldrar som vill hyra ut en mindre lägenhet till sina barn.


Vad gör jag om styrelsen avslår min ansökan?

Du kan överklaga till Hyresnämnden. Kostnaderna som hyresnämnden tar ut belastar respektive part. Hyresnämndens beslut går inte att överklaga.


Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?

Hyr du ut din lägenhet utan styrelsens medgivande, får du först en anmaning att "vidtaga rättelse". Det innebär antingen att du flyttar tillbaka till lägenheten och / eller att hyresgästen flyttar ut. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.


Vad händer om jag inte "vidtager rättelse"?

Styrelsen lagsöker dig hos Tingsrätten. Du riskerar att förlora nyttjanderätten till bostadsrätten samt att du blir avhyst (vräkt).


Tänk på att det är du som lägenhetsinnehavare som är hyresvärd för din hyresgäst och att det är du som är skyldig att betala avgift till föreningen. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren, dvs. mot Dig. Vid eventuell vräkning är det bostadsrättshavaren som vräks.


En årlig avgift på 10% på ett prisbasbelopp tas ut vid godkännande av andrahandsuthyrning. Dvs får du godkännt på ett år så får du betala avgiften för första året. Söker du sedan igen året efter så betalar du avgiften igen för det nya året.