TV, telefon och internet

Brf Lergöken

TV, telefon och internet

Kollektiva tjänster

Föreningen har ett kollektivavtal med Telia.

I avtalet ingår bredband 250/100 mbit/s, tv-paket Lagom och bredbanstelefoni.

Kostnaden står med på hyrsavin.Aktivering

För att aktivera tjänsterna går du in på www.telia.se/aktiveraAvaktivering vid flytt

Även om det är kollektiva tjänster behöver utflyttare avanmäla tjänsterna vid flytt. Detta för att det skapas ett faktureringskonto på den personen som aktiverar tjänsten.


Faktureringskontot används för att kunna debitera boendet för bla vid hyrning av filmer, utökat tvutbud eller telefonräkningar.Dessa kostander kommer på en separat faktura ifrån Telia.

För att avanmäla tjänsterna, kontakta Telia via 90200 eller www.telia.seHårdvaran

Routern som sitter i elcentralen och tv-boxen från Telia med tillhörande kablar och strömadaper tillhör föreningen och lägenheten. Vid försäljning av lägenheten måste säljaren lämna kvar dessa till köparen. Finns inte dessa kvar får säljaren bekosta nya boxar till köparen.


Vid utökat utbud eller eventuella felanmälningar ska Telia kontaktas på 90200 eller www.telia.se