Renovering

Brf Lergöken

Renovering

Bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att hålla sin lägenhet med tillhörande utrymmen i gott skick och ansvarar själv för bland annat:


Rummens väggar, golv, tak och underliggande fuktisolerande skikt. Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation och el (inkl. proppskåp). Glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster, lägenhetens ytterdörr och vattenradiatorer, kall- och varmvattenledningar.


Vad får jag göra i min lägenhet?

Målning och tapetsering av golv, väggar och tak. Fast inredning, exempelvis spis, kyl och innergolv får du byta ut men det måste finnas. Det är alltså inte frivilligt att ha ett kök. All renovering måste göras fackmannamässigt. Vid el och vatteninstallation skall styrelsen få in ett påskrivet intyg, av den som utfört installationen, för dokumentation.


Vad får jag inte göra i min lägenhet?

Ingrepp i bärande konstruktion. Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, el, vatten eller ventilation. Annan väsentlig förändring av lägenheten, till exempel förändra innerväggar.


I stadgarna finns information om gränserna mellan vad föreningen ansvarar för och bostadsrättsinnehavaren ansvarar för. Är du osäker kontakta styrelsen brflergoken@gmail.com.


Varför måste man ha tillstånd från styrelsen?

Medlemmarna äger inte sina lägenheter utan endast rätten att bo i dem.

Mer information se Bostadsrättslagen och www.riksbyggen.se