Parkering

Brf Lergöken

Parkering

Alla ansökningar om parkeringsplats ska ske via Mitt Riksbyggen.


Vid försäljning av lägenhet sker uppsägning av parkeringen automatiskt och uppsägningstiden är generellt 3 månader.


Det kan bli ett glapp mellan uppsägningen och att parkeringen kommer ut på portalen. Om du inte har en parkering vid inflytt finns det flera betalningsparkeringar i området som kan användas under tiden. Dessa parkeringar betalas via app eller sms.


Om utflyttare har tid kvar på uppsägningstid vid utflytt får denna låta någon annan stå på parkeringen tills dess att tiden är slut. Däremot kan man som inflyttare inte ta över parkeringen utan måste ansöka om plats via portalen.


Det går att byta parkering med en annan i föreningen. Vid byte ska Riksbyggen kontaktas för registrering av bytet.


Hyr du en parkering med el och behöver nyckel till elstolpen, kontakta styrelsen.