Boende

Brf Lergöken

Boende

Har du precis blivit medlem i föreningen?


I så fall vill vi hälsa dig välkommen till oss! Du har säkert många frågor och förhoppningsvis hittar du svar på flera av dem här på föreningens hemsida. Skulle det vara någonting annat som du undrar över är du alltid välkommen att kontakta styrelsen via brflergoken@gmail.com.


Missa inte att gå med i Facebookgruppen BRF Lergöken!Vad innebär bostadsrättsförening ?

En bostadsrättsförening äger en eller flera fastigheter och är därmed fastighetsägare. Medlemmarna (bostadsrättsinnehavarna) äger en viss andel i föreningen och den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet mot en årsavgift. Årsavgiften baserar sig på föreningens självkostnader. Föreningen styrs av en styrelse som tar beslut gällande t.ex. ekonomi och fastighetsskötsel. Du som medlem väljer vilka som skall ingå i styrelsen på årsmötet.


Det finns många fördelar med att vara medlem i en bostadsrättsförening men det innebär också ansvar och skyldigheter. Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att du accepterar föreningens stadgar och ordningsregler och åtar dig att följa dem.