Gemensamma Faciliteter

Brf Lergöken

Gemensamma utrymmen

Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och medlemmarna ansvarar tillsammans för alla gemensamma utrymmen. Till dessa räknas våra hus, vår gård, förråd och övriga utrymmen. En del underhållstjänster, t.ex. köper vi in, andra försöker vi klara själva.


Odlingslådor finns att tillgå genom att kontakta styrelsen på brflergoken@gmail.com


Gräsmattor, buskar, träd och bevattning sköts av Riksbyggen.


Vi har en fastighetsskötare från Riksbyggen som byter namn på dörrar, byter trasiga lampor i trapphuset, fyller på avfallspåsar på vinden och sandar på vintern.


Trapphusen städas en gång varannan vecka av Riksbyggen.


Tänk på att inte ställa några föremål i portar eller i trapphusen. Det är din väg ut och räddningstjänstens väg in vid eventuell brand eller fara. Brandskyddsrond genomförs en gång i månaden av styrelsen enligt SBA (Systematiskt brandskyddsarbete).


Miljöstationen sköts av kommunen och Samhall. Den töms 3-4 gånger i veckan.