Aktuell information

Brf Lergöken

Aktuell information till medlemmarna


Inventering av cyklar 2020-06-21


Nu har det blivit dags för en inventering av bortglömda cyklar i våra cykelskjul och på vindarna.


Därför kommer du snart att hitta en pappersremsa på sadelstången en bit under sadeln på din cykel.


Riv av remsan och släng den i en papperskorg för att visa att din cykel inte är bortglömd av dig!


Cyklar som fortfarande är markerade med en remsa 2020-06-21 kommer att flyttas till ett låst förråd för förvaring i minst tre månader innan beslut om lämplig avyttring tas.Byggnationen av grillplatsen är klar! 


Beslutet om byggnation och placering av grillplats togs vid en årstämma och efter mycket planering kan vi nu med glädje informera att byggnationen är klar.


Grillplatsen är placerad på innergården bakom Lergöksgatan 13 och 15. 


Självklart är det viktigt att föreningen har regler kring användning av platsen, därför har styrelsen gjort upp grilllregler.


Grillreglerna hittar du under fliken boende, grillplats.


En karta över skyddsrum omkring lergöken.


www.hittaskyddsrum.se