Felanmälan

Brf Lergöken

Felanmälan

Felanmälan görs till brflergoken@gmail.comCylinda vitvaror har 5års garanti

Vid frågor, garantiärenden och reparation ber vi er kontakta Cylinda på

www.cylinda.se eller ring 0771-25 25 00


Uppge avtalsnummret, som finns i Egnahemspärmen, som referens till era specifika garantivillkor.Vid brand, fara eller pågående brott, ring 112


Vid tips till polisen ring 114 14 eller https://polisen.se/kontakt/mejla-region-vast/Vid akut behov kontakta Låsinväst 031-80 24 24.

OBS! Gäller endast akuta fel som inte kan vänta på avhjälpande t.ex. vattenläckage.

Gäller mellan vardagar 16.00 - 07.00 samt helger.

All kostnad faktureras lägenhetsinnehavaren.


Är du osäker på något? Kontakta styrelsen så hjälper vi dig.