Nycklar

Brf Lergöken

Nycklar

Låscylinder och nycklar

Brf Lergöken har avtal med Lås & Säkerhet AB, Borås 033- 29 02 90 vad gäller låscylinder och nycklar. butik@lasochsakerhet.se


När du som lägenhetsinnehavare beställer nya nycklar hos Lås & Säkerhet AB, behöver du titta på din befintliga nyckel för att utläsa nödvändigt underlag till låsfirman. All kostnad faktureras lägenhetsinnehavaren.


Passagebricka/tagg

Vid förlorad passagebricka: kontakta styrelsen via e-post. Viktigt att den förlorade passagebrickan avaktiveras av styrelsen. En ny passagebricka kostar 500 kronor; tillkommer på lägenhetsinnehavarens hyresavi.


Vid lägenhetsförsäljning

Säljaren ansvarar för att köparen får fem nycklar och tre passagebrickor. Om inte kravet kan uppfyllas, skall säljaren bekosta utbyte till ny låscylinder med tillhörande nycklar. Allt för att köparen skall känna sig trygg samt få tillgång till gemensamma låsta utrymmen.


Vid akut behov kontakta Låsinväst 031-80 24 24.

OBS! Gäller endast akuta fel som inte kan vänta på avhjälpande t.ex. vattenläckage.

Gäller mellan vardagar 16.00 - 07.00 samt helger.

All kostnad faktureras lägenhetsinnehavaren.