Inglasning etapp 2

Brf Lergöken


Inglasning etapp 2 


Instresseanmälan för inglasning etapp 2 är stängd. 

De som har beställt inglasningen kommer bli kontaktad utav Alnova för mätning av balkong och kommer få information om beräknad leverans.